Apsara . úřad, kteý pečuje o světové dědictví UNESCO  - Angkor Wat a okolí - vydal pro turisty kodex chování a od srpna 2016 bude dohlížet nad jeho dodržováním.