Jedná se o projekt Ministerstva zahraničních věcí ČR. Každý cestovatel může, pochopitelně zcela dobrovolně, vyplnit jednoduchý formulář, obsahující údaje o plánované cestě, předpokládaném itineráři, atd. V případě, že v dané oblasi dojde k problémům, umožní tyto informace poskytování rychlé pomoci občanům v nouzi a účinně organizovat pomoc v případě přírodních katastrof i sociálních nepokojů. Systém umožňuje rozesílání informací (e-mailů a SMS) zaregistrovaným osobám, které se v dané oblasti nacházejí.