Určitě je dobrý nápad konzultovat aktuální doporučení s lékařským pracovištěm specializovaným na cestovní medicínu.

Povinně vyžadované je pouze očkování proti žluté zimnici pro turisty, kteří přijíždějí z endemických oblastí nebo je v posledních osmi dnech navštívili (seznam zemí s endemickým výskytem žluté zimnice je k dispozici na stránkách Centra pro kontrolu chorob, v anglickém jazyce wwwnc.cdc.gov). Rozhodně je také vhodné zkontrolovat si platnost očkování proti tetanu, které je v České republice povinné a mělo by se obnovovat každých 10 let.

Z nepovinných očkování lze doporučit očkování proti hepatitidě A (tzv. nemoci špinavých rukou) a případně i hepatitidě B, která se šíří tělními tekutinami. Pokud plánujete pobyt na venkově a v odlehlejších oblastech, zvažte očkování proti břišnímu tyfu, případně proti vzteklině, choleře či japonské encefalitidě, přenášené komáry rodu Culex.

Uvedené informace nemusejí být kompletní a ani nezaručujeme jejich pravidelnou aktualizaci. Rozhodně nenahrazují konzultaci s lékařem. Pokud vás problematika očkování zajímá, doporučujeme vám, abyste se 6-8 týdnů před cestou obrátili na místní očkovací centrum / centrum cestovní medicíny za účelem konzultace.